EXIM 4.94 GUI VEXIM2 MariaDB – KROK PO KROKU – STEP BY STEP

Konfiguracja exim 4.94 do współpracy z vexim2 i mariadb

kompilacja i instalacja libspf2 https://github.com/shevek/libspf2 ./configure –libdir=/usr/local/lib64 && make && make install

Dovecot z Slackbuilds.org –>Dovecot 2.3.4
Przed budowaniem paczki wykonać:
groupadd -g 202 dovecot && useradd -d /dev/null -s /bin/false -u 202 -g 202 dovecot && groupadd -g 248 dovenull && useradd -d /dev/null -s /bin/false -u 248 -g 248 dovenull

Pliki do podmiany w etc/dovecot –>dovecot.zip
Plik zawiera skrypt do generowania certyfikatów , w pliku /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext w linii connect = host=/var/run/mysql/mysql.sock dbname=vexim2 user=username password=password
należy ustawić login i hasło użytkownika mysql dla bazy vexim2

Clamav https://www.clamav.net/downloads
Konfiguracja i instalacja ( dla formalności: ./configure –prefix=/usr –sysconfdir=/etc –localstatedir=/var –with-user=exim –with-group=exim && make && make install && :>/var/log/freshclam.log && :>/var/log/clamd.log && chown exim:exim /var/log/freshclam.log && chown exim:exim /var/log/clamd.log

Bogofilter 1.2.5 –>bogofilter
Pliki do podmiany w etc –>bogofilter.zip
Należy utworzyć katalog /tmp/bogofilter oraz /var/spool/bogofilter i nadać im uprawnienia dla użytkownika exim oraz grupy exim
chown exim:exim /var/spool/bogofilter && chown exim:exim /tmp/bogofilter

Spamassassin z Slackbuilds.org –>Spamassassin 3.4.4
Przed budowaniem paczki zainstalować potrzebne pakiety perla
cpan -i HTML::Parser && cpan -i Net::DNS && cpan -i NetAddr::IP && cpan -i Digest::SHA1 && cpan -i Mail::SPF && cpan -i GeoIP2::Database::Reader && cpan -i Geo::IP && cpan -i IP::Country::DB_File && cpan -i Net::CIDR::Lite && cpan -i IO::Socket::INET6 && cpan -i IO::Socket::SSL && cpan -i Mail::DKIM && cpan -i LWP::UserAgent && cpan -i Encode::Detect::Detector && cpan -i Net::Patricia && cpan -i BSD::Resource && cpan -i Archive::Zip && cpan -i IO::String
oraz:
Razor2 –>Razor2
perl Makefile.PL && make && make install
re2c Slackbuild –>re2c
Po instalacji koniecznie wykonać polecenie sa-update

dnspython Slackbuilds.org –>dnspython

mailman Slackbuilds.org –>mailman
Przed tworzeniem pakietu wykonać: groupadd -g 204 mailman && useradd -u 204 -d /dev/null -s /bin/false -g mailman mailman
Po instalacji wykonać /opt/mailman/bin/check_perms -f

vexim2 git clone https://github.com/vexim/vexim2.git –>vexim2
Skopiować plik /vexim/config/variables.php.example na variables.php
Plik konfiguracyjny vexim2 vexim/config/variables.php –>variables.zip
W pliku variables.php ustawić użytkownika i hasło dla bazy vexim2
Domyślne miejsce dla domen = $mailroot = „/var/vmail/”;

Plik mojego autorstwa polonizujący konsole vexim2 –>pl.zip
Rozpakować do katalogu locale w pliku config/i18n.php ustawić $language = 'pl_PL’;

Mysql
Inicjalizacja: mysql_install_db –user=mysql
chmod 755 /etc/rc.d/rc.mysqld
/etc/rc.d/rc.mysqld start
Utworzenie hasła dla użytkownika root w mysql: mysqladmin -u root password 'Twoje haslo’
Utworzyć użytkownika i haslo dla bazy vexim2
mysql -u root -p
CREATE USER 'username’@’localhost’ IDENTIFIED BY 'password’;
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'username’@’localhost’;
FLUSH PRIVILEGES;
Utworzenie bazy danych vexim2:
mysql -u username -p
CREATE DATABASE vexim2;
Zasilenie bazy danych:
w katalogu vexim2/setup:
mysql -u username -D vexim2 -p < mysql.sql Po zasileniu bazy danych zostanie wyświetlone haslo dla aministratora vexim2 - siteadmin "A site administrator user has been created with the following credentials: User name: siteadmin Password: aHer4dmfcn You are encouraged to change this password to an even more secure one though." EXIM Użytkownik i grupa dla Exim groupadd exim && useradd -g exim -d / -s /dev/null exim && mkdir -m 750 /var/log/exim && chown exim:exim /var/log/exim Konfiguracja Exim - plik Local/Makefile -->Makefile
Kompilacja instalacja – make && make install

Skompresowane pakiety oraz źródła –>vexim2_pakiety_i_zrodla.tar

Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij