Letsencrypt certbot – darmowy certyfikat kawalifikowany EXIM

Pobieramy ze strony https://github.com/pypa/get-pip Instalujemy pip poleceniem python get-pip.py skrypt instalujący potrzebne pakiety pythona #!/bin/sh # for i in $(cat packages.txt); do pip install $i; done zawartość pliku packages.txt cffi configobj cryptography enum34 idna ipaddress letsencrypt mock ndg_httpsclient psutil pyasn1 pycparser pyOpenSSL pyparsing pyrfc3339 python2-pythondialog python-augeas python-configargparse python-parsedatetime python-requests pytz six werkzeug zope.component zope.event zope.interface […]

Pobieramy ze strony https://github.com/pypa/get-pip

Instalujemy pip poleceniem python get-pip.py

skrypt instalujący potrzebne pakiety pythona

#!/bin/sh
#
for i in $(cat packages.txt); do pip install $i; done

zawartość pliku packages.txt

cffi
configobj
cryptography
enum34
idna
ipaddress
letsencrypt
mock
ndg_httpsclient
psutil
pyasn1
pycparser
pyOpenSSL
pyparsing
pyrfc3339
python2-pythondialog
python-augeas
python-configargparse
python-parsedatetime
python-requests
pytz
six
werkzeug
zope.component
zope.event
zope.interface
virtualenv

Instalacja certbot ./certbot-auto –no-bootstrap

utworzenie tymczasowej subdomeny dla apache poczta.domena.com

/opt/eff.org/certbot/venv/bin/certbot certonly –webroot -w /glowny/katalog/subdomeny/poczta.domena.com -d poczta.domena.com

Podczas instalacji kluczy wpisać swój adres e-mail, potrzebny do odzyskania klucza w razie utraty

Zaakceptować warunki

certyfikat zainstalowany w /etc/letsencrypt/live/poczta.domena.com/
fullchain.pem – certyfikat
privkey.pem – klucz

Dla EXIM należy nadac uprawnienia dla usera i grupy exim dla kluczy oraz nadać uprawnienia do odczytu dla katalogów archive i live
w /etc/letsencrypt

Utworzyć symlinki dla kluczy do katalogu /etc/exim/certs/certyfikat.poczta.domena.com.pem , klucz.poczta.domena.com.pem

Konfiguracja EXIM dla wielu domen

tls_certificate = ${if exists{/etc/exim/cert/letsencrypt/certyfikat.${lc:${tls_sni}}.pem}{/etc/exim/cert/letsencrypt/certyfikat.${lc:${tls_sni}}.pem}{/etc/exim/cert/exim.crt}}
tls_privatekey = ${if exists{/etc/exim/cert/letsencrypt/klucz.${lc:${tls_sni}}.pem}{/etc/exim/cert/letsencrypt/klucz.${lc:${tls_sni}}.pem}{/etc/exim/cert/exim.key}}

 

 

MSSQL vNEXT 2017 Express- Slackware 14.2 X64

Dostępna jest wersja pełna MSSQL 2017 dla Platformy Linux ! https://packages.microsoft.com/ubuntu/18.04/ najnowsze wydania Niestety wszystkie wydania jak do tej pory zostały oparte o dystrybucje RedHat, Ubuntu i SUSE z obsługą systemd W załączeniu paczka txz z MSSQL dla Slackware Do poprawnego działania potrzebne są biblioteki libc++ oraz numactl Gotowe paczki przy linkach do slackbuildów https://slackbuilds.org/repository/14.2/system/numactl/?search=libnuma […]

Dostępna jest wersja pełna MSSQL 2017 dla Platformy Linux !
https://packages.microsoft.com/ubuntu/18.04/ najnowsze wydania

Niestety wszystkie wydania jak do tej pory zostały oparte o dystrybucje RedHat, Ubuntu i SUSE z obsługą systemd
W załączeniu paczka txz z MSSQL dla Slackware
Do poprawnego działania potrzebne są biblioteki libc++ oraz numactl
Gotowe paczki przy linkach do slackbuildów
https://slackbuilds.org/repository/14.2/system/numactl/?search=libnuma –>numactl-2.0.10-x86_64-1_SBo
Do poprawnego zbudowania paczki z libc++ wymagane są biblioteki – w odpowiedniej kolejności:
https://slackbuilds.org/repository/14.2/libraries/libunwind/ –>libunwind-1.1-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/development/docutils/–>docutils-0.12-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/pytz/–>pytz-2016.10-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/babel/–>babel-2.3.4-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/six/–>six-1.10.0-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/MarkupSafe/–>MarkupSafe-0.23-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/libraries/Jinja2/–>Jinja2-2.7.3-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/Pygments/–>Pygments-2.1.3-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/python-requests/–>python-requests-2.13.0-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/alabaster/–>alabaster-0.7.9-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/imagesize/–>imagesize-0.7.1-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/snowballstemmer/–>snowballstemmer-1.2.1-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/development/Sphinx/–>Sphinx-1.5.5-x86_64-1_SBo

https://slackbuilds.org/repository/14.2/network/krb5/–>krb5-1.15.2-x86_64-1_SBo.tgz

Na koniec pakiet libc++ https://slackbuilds.org/repository/14.2/libraries/libc++/–>libc++-3.8.0-x86_64-1_SBo

 

MSSQL 2017 Express Build 4.0.3038.14-2 –>mssql-server_14.0.3038.14-2_amd64.txz

MSSQL 2017 tools–>mssql-tools_14.0.6.0-1_amd64

MSODBCSQL–>msodbcsql_13.1.9.2-1_amd64

Dodatkowe biblioteki dla wersji 14.0.3022-2 libsss_nss_idmap–>libsss_nss_idmap rozpakować do /usr/local/lib64

Pierwsza konfiguracja serwera poprzez /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
Lista dostępnych opcji poprzez uruchomienie samego mssql-conf

nazwa serwera mssql vNEXT = nazwa hosta

przykładowy skrypt uruchomieniowy:

#!/bin/bash
#
# /etc/rc.d/rc.mssql
#
# Start/stop MSSQL
# Last modified: 03.01.2018

case „$1” in
'start’ )
echo „Start MSSQL”
nohup /opt/mssql/bin/sqlservr > /dev/null 2>&1 & echo $! > /var/run/sqlservr.pid
echo „MSSQL started.”
;;

'stop’)
echo „Stop MSSQL.”
pid=`cat /var/run/sqlservr.pid`
kill -s SIGINT $pid
rm /var/run/sqlservr.pid
echo „MSSQL Stopped.”
;;

*)
echo „usage $0 start|stop”
;;

esac

Tworzone bazy danych maja compatibility level 140 = mssql -vNext
Testowo baza płatnika o rozmiarze 4GB działa bez zarzutu zarówno w pierwotnym compatibility level 110 jak i w podniesionym do 140

Przydatne zapytania SQL

Podniesienie compatibility level:
ALTER DATABASE nazwa_bazy
SET COMPATIBILITY_LEVEL = 140;
GO

Sprawdzenie poziomu compatibility level:

USE nazwa_bazy;
GO
SELECT compatibility_level
FROM sys.databases WHERE name = 'nazwa_bazy’;
GO

AdHoc włączenie – dla Płatnika

sp_configure 'show advanced options’, 1;
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries’, 1;
RECONFIGURE;
GO

 

Dodanie nazwy serwera do sys.servers

EXEC sp_addlinkedserver @server=’Twoja_nazwa’

Sprawdzenie nazw linked server

select name from sys.servers

 

Po instalacji zmiana collation z domyślnego latin1 zanim uruchomimy serwer mssql

mssql-conf set-collation

wpisać: Polish_CI_AS

Jest to bardzo ważne jeżeli przenosimy bazy np pakietu firmy INSERT (Subiekt, Rewizor, Rachmistrz itp) jeżeli nie zmienimy kodowania serwera na kodowanie równe bazie danych przy aktualizacji podmiotów otrzymamy błąd 0x80040E14

 

Przykładowy skrypt backupu pojedynczej bazy danych

#!/bin/bash
#
KIEDY=`date +%F`
KATALOG=/katalog/przechowywania/kopii
/opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U SA -P haslo_bazy -Q „BACKUP DATABASE [nazwa_bazy] TO DISK = N’$KATALOG/nazwa_bazy-$KIEDY.bak’ WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = 'nazwa_bazy-full’, SKIP, NOREWIND, STATS = 10”
gzip -9 $KATALOG/nazwa_bazy-$KIEDY.bak

Aktualności instrukcje oraz wersje MSSQL vNEXT na platforme LINUX

mssql-server_14.0.3022.28-2_amd64

mssql-tools_14.0.6.0-1_amd64

 

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

(więcej…)

Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij